طریقه خواندن صیغه ازدواج موقت

طریقه خواندن صیغه ازدواج موقت
طریقه خواندن صیغه ازدواج موقت

روش خواندن صیغه محرمیت توسط زوجین:

برای جلوگیری از برخی اشتباهات و مشکلات برای صیغه محرمیت با ما تماس بگیرید.

* یکی از شرایط اساسی برای ازدواج دختر اذن پدر یا پدر بزرگ پدری است.
* حتما برای دریافت صیغه نامه با ما تماس بگیرید.

 

روش اول: عاقد، خود زن و مرد هستند.

اگر آقا و خانم هر کدام بخواهند صیغه ی مربوط به خود را بخوانند، این گونه بگویند:

ابتدا خانم می گوید: «زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم»

بعد بلافاصله آقا بگوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ»

معنی صیغه:

خانم می گوید: تو را به زوجیت خود درآوردم، در مدّت مشخص و با مهریه ی مشخص.

آقا می گوید: قبول کردم این زوجیت را.

 

روش دوم: عاقد، خود داماد است.

اگر آقا از خانم وکالت بگیرد که خودش صیغه ی عقد را بخواند، این گونه بگوید:

ابتدا به وکالت از خانم بگوید: «زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (فاطمۀ) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم»

بعد بلافاصله برای خودش بگوید: «قَبِلتُ التَّزویج»

معنی صیغه:

موکلم فاطمه را به ازدواج خودم در آوردم، در مدّت معلوم و با مهر معلوم

قبول کردم این ازدواج را.

 

روش سوم: عاقد، خود عروس است.

اگر خانم از آقا وکالت بگیرد که خودش صیغه ی عقد را بخواند، این گونه بگوید:

ابتدا از طرف خود بگوید: «زَوَّجتُک نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم»

بعد بلافاصله از طرف داماد (موکل خود) بگوید: «قَبِلتُ التزویج لموکِّلی (علی)»

 

 

لطفا جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی عقدمحرمیت، برای انجام صیغه محرمیت به صورت غیرحضوری و صدور عقدنامه تماس بگیرید.

 

مشاوره
طریقه خواندن صیغه ازدواج موقت

سوالات خودتون رو ارسال نمایید

ایمیل شما برای دیگران نمایش داده نمی شود