مدارک لازم برای معرفی‌ به آزمایشگاه

اصل کارت‌های ملی زوجین
کپی پشت و رو از کارت‌های ملی زوجین
اصل شناسنامه‌های ملی زوجین
کپی از تمام صفحات شناسنامه‌های زوجین
یک قطعه عکس از هریک از زوجین
اصل شناسنامه پدر زوجه (اگر پدر زوجه در قید حیات نباشد، گواهی فوت یا انحصار وراثت)

نظر و یا پاسخی بفرستید

ایمیل شما برای دیگران نمایش داده نمی شود