نكات مورد توصيه براي زوجين (براي آزمايش پزشكي و جلسه عقد)

نكات مورد توصيه براي زوجين براي آزمايش پزشكي

نكات مورد توصيه براي زوجين براي آزمايش پزشكي

براي آزمايش لازم است ۷۲ ساعت قبل، دارو (بخصوص كدئين‌دار) مصرف نگردد.

– روز آزمايش يك قطعه عكس همراه داشته باشيد.

– ساعت مراجعه به آزمايشگاه ۸ صبح مي‌باشد.

– در زمان ارائه جواب آزمايش به دفترخانه مدارك ذيل را همراه داشته باشيد.

(مدت اعتبار جواب آزمايش پزشكي يک ماه مي‌باشد)

۱- اصل و كپي شناسنامه زوجين

۲- اصل و كپي كارت ملي زوجين (كپي پشت و روي كارت ملي)

۳- در صورتي كه زوجه باكره است در روز عقد حضور پدر و يا پدربزرگ پدري زوجه ضروري است. (به همراه اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه ايشان)

۴- اگر پدر و پدربزرگ پدري زوجه هر دو فوت نموده‌اند، اصل و كپي گواهي فوت هر دو مرحوم (در صورت عدم وجود گواهي فوت پدر بزرگ پدري، به جاي آن گواهي انحصار وراثت پدر) و نيز اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه پدر و پدربزرگ لازم است.

۵- در جلسه عقد حضور حداقل ۳ شاهد بهمراه اصل و يا كپي كارت شناسايي (ترجيحا شناسنامه) لازم است. وفق مقررات نبايد هر ۳ شاهد از يك طرف باشند يعني مثلا بايد ۲نفر از طرف زوج و ۱نفر از طرف زوجه باشد و يا بالعكس.

همچنين شاهد نبايد از اشخاص ذيل باشد: ناشنوا ـ گنگ (لال) ـ نابالغ ـ غيررشيد ـ محجور (توصيه مي‌شود شهود از بزرگترهاي دو طرف باشند).

۶- شرايط ضمن عقد مندرج در اين برگه را به دقت مطالعه نموده و قبل از مجلس عقد نسبت به مفاد آن توافق نمائيد.

اينكه مثلا پرداخت مهريه بصورت عندالمطالبه باشد يا عندالاستطاعه. در صورتي كه سوال راجع به شرايط داشته باشيد يا نياز به توضيح بود طي تماس تلفني يا حضورا روز قبل از عقد مطرح نماييد.

در صورت عدم ارائه اين فرم تا سه روز قبل از عقد ،از انجام مراسم عقد جدا معذوريم.

سوالات خودتون رو ارسال نمایید

ایمیل شما برای دیگران نمایش داده نمی شود