تعرفه ثبت ازدواج و تعرفه ثبت طلاق

تعرفه ثبت ازدواج و تعرفه ثبت طلاق

تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق 

تعرفه انجام ثبت ازدواج دایم و ثبت طلاق و انواع خدمات طبق بخشنامه ۹۹/۴۳۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸در تمامی دقاتر رسمی ازدواج و طلاق این تعرفه اخذ می گردد.

نکته:

  1. هزینه سفره عقد و یا پذیرایی مهمان ها طبق توافق دفاتر ازدواج با زوجین می باشد.
  2. این تعرفه ثبت ازدواج دایم و طلاق بوده و دفاتر ازدواج و طلاق حق افزایش قیمت بابت ثبت را نخواهند داشت.

 

 

 

انوع ثبت / اقدامات تبعی ……………………………………… تعرفه (ریال)

ثبت واقعه ازدواج ……………………………………………………… 4/000/000 ریال

ثبت واقعه طلاق رجعی ……………………………………………… 5/000/000 ریال

ثبت واقعه طلاق بائن ………………………………………………… 5/000/000 ریال

صورت جلسه طلاق رجعی ………………………………………….. 1/500/000 ریال

صدور اجرائیه ………………………………………………………….. 1/500/000 ریال

صدور اخطاریه و اطلاع نامه ………………………………………….. 400/000 ریال

تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ………………………… 500/000 ریال

ثبت رجوع و رجوع به مابذل و بذل مدت و فسخ نکاح …………….. 1/000/000 ریال

ابطال سند ازدواج و طلاق طبق حکم مرجع قضایی ………………. 500/000 ریال

استعلام ………………………………………………………………… 400/000 ریال

تنظیم و صدور هر برگ قبض ………………………………………….. 20/000 ریال

 

 

دفتر رسمی ازدواج و طلاق / تماس با ما

 

 

 بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

 

  با استفاده از ملاک ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق‌التحریر به شرح  جدول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر رسمی ازدواج و طلاق قابل اجراء خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف برحسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.

 تبصره۱‏ـ مبالغ مربوط به قیمت اوراق و اعلامیه و دفترچه اسناد  به میزان تعرفه تعیین شده، به صورت جداگانه وصول می‌شود.

تبصره۲‏ـ سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره۳‏ـ هزینه تعیین شده بابت رونوشت هر ازدواج و طلاق مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر ممنوع می‌باشد.

تبصره۴ـ هزینه صدور اجرائیه مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره۵ ـ جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر طلاق، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه طلاق معادل میانگین ثبت وقایع طلاق توسط دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل به علاوه ۲۰ درصد خواهد بود. سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره۶ ‏ـ سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق‌التحریر تعیین شده را از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۳۲۰۱۰۱۹۲۷۴ نزد بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) واریز نمایند.

 

مشاوره خانواده

باز کردن چت
نیاز به راهنمایی دارید؟
سلام
برای پاسخگویی پیام ارسال نمایید.
https://marriage-office.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82