عقدنامه

عقدنامه

عقدنامه

دائم و موقت

ثبت عقد دائم و مراحل ثبت:

 برای ثبت عقد دائم زوجین با اصل مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه و یک قطعه عکس به دفتر رسمی ازدواج مراجعه کرده و زوجین جهت آزمایش قبل ازدواج به آزمایشگاه که آزمایش قبل ازدواج انجام می دهند معرفی می کند.

بعد از انجام آزمایش زوجین به همراه پدران خود و 2 یا 4 نفر شاهد که همراه داشتن کارت شناسایی مثل کارت ملی و شناسنامه همراه شان باشد که بعد از خطبه عقد محرمیت توسط سردفتر ازدواج و یا روحانی مستفر در دفتر رسمی ازدواج جاری شد. بعد از امضاء زوجین و پدران عروس و داماد و شاهدان ثبت انجام گرفته و بعد از 3 روز جهت دریافت عقدنامه به دفتر رسمی ازدواج مراجعه نمایند.

 

 

 

عقد موقت (صیغه نامه)

 

مدارک برای صدور صیغه نامه عبارت است عکس 3در4 و مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه و حضور زوجین جهت خواندن خطبه عقد موقت که بعد از آن در همان لحظه سند صیغه نامه تحویل زوجین می گردد.

مدارک صیغه نامه را از اینجا بخوانید.

عقدنامه
عقدنامه

مشاوره خانواده

باز کردن چت
نیاز به راهنمایی دارید؟
سلام
برای پاسخگویی پیام ارسال نمایید.
https://marriage-office.ir/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87