نمونه صیغه نامه

تصویر نمونه صیغه نامه شرعی و قانونی
که در تمامی ادارات و هتل ها معتبر می باشد

نمونه صیغه نامه

نمونه صیغه نامه

عقد نامه شرعی و قانونی – عقدنامه موقت

برای صدور عقدنامه موقت – صیغه نامه مدارک زیر الزامی است

مدارک خانم

1- کارت ملی خانم

2- شناسنامه خانم

3- اجازه پدر خانم یا طلاق نامه خانم

4- عکس 3در4 یک قطعه خانم

مدارک آقا

1- کارت ملی

2- شناسنامه

3- عکس 3در4 یک قطعه

جهت صدور صیغه نامه تماس بگیرید

و یا مدارک خود را برای ما ارسال نمایید.

کاملا شرعی و قانونی

دفتر رسمی ازدواج

ازدواج